Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2019

22:11
1723 2286 550

Tylu obcych sobie zupowiczów, a problemy takie same.
Reposted fromkonwalia konwalia viashitsuri shitsuri
22:08
Alkohol smakuje lepiej, niż myślenie o Tobie i o niej. 
Reposted frombzdura bzdura viaazazel azazel
22:08
Czekamy aż burza minie i liczymy, że będzie dobrze.
— Gotowe na wszystko s03e01
Reposted frompastelowe pastelowe viaazazel azazel
22:08
Jesteś jedyną osobą która wie jak mi dojebać.. po co to wykorzystujesz?!
— Slurwysyństwo..
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viaazazel azazel
21:56
Czekamy aż burza minie i liczymy, że będzie dobrze.
— Gotowe na wszystko s03e01
Reposted frompastelowe pastelowe viaazazel azazel
21:55
7214 7abf
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viaazazel azazel
21:55
7213 0bac
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viaazazel azazel
21:53
Hej! Czy Ty też o mnie myślisz?
— ja. dzisiaj. no ale przecież tego nie wyślę.
Reposted fromhesiamela hesiamela viaazazel azazel
21:52
Umierać będziemy bardzo cicho w pustce którą sobie w sobie hodujemy której codziennie hołdujemy.
— "KonradMaszyna", Mateusz Pakuła
21:51
Kochać nie warto, lubić nie warto,
Znaleźć nie warto i zgubić nie warto.
Przysiąc nie warto, wierzyć nie warto,
Chodzić nie warto i leżeć nie warto.
Pieścić nie warto, łowić nie warto,
Stracić nie warto, zarobić nie warto.
Jedno co warto, to upić się warto.
Siedzieć i płakać, i śpiewać to warto
— Marian Kociniak-Upić się warto
Reposted frompastelowe pastelowe viaazazel azazel
21:49
Strącamy siebie w przepaść Bo bierzemy co podtyka los Zamiast po prostu uciec, gdy jest na to czas
— domek z kart
Reposted fromsistersofmercy sistersofmercy viaazazel azazel
09:50

Fido tibi, sed non credo

  • Ufam ci,  ale nie wierzę
Reposted fromspokodama spokodama viaazazel azazel

February 11 2019

23:05

jedna

Jedna i ta sama osoba dała mi najwięcej

szczęścia
i bólu
Reposted fromEmisja Emisja viaazazel azazel
13:59

Żeby zdobyć się na takie poświęcenie, na zniknięcie z życia drugiej osoby dla jej dobra, musisz ją kochać naprawdę.

— Milena Agus "Ból kamieni"
Reposted fromcynamon cynamon viaazazel azazel

February 09 2019

13:36
3160 5fcc 550
Reposted fromyachumi yachumi viaczinok czinok

February 06 2019

16:14
Nie szukaj szczęścia w gwiazdach cudzego nieba, kiedy własne wisi Ci nad głową.
— Jacek Wejroch
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse via12czerwca 12czerwca

February 05 2019

23:44
Wyzywają, poniżają a potem pytają dlaczego jesteś zła albo płaczesz, no kurwa ze szczęścia i dla atrakcji..
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek
22:44
To jak spotkać mężczyznę życia A potem spotkać jego piękną żonę
— Alanis Morrisett
Reposted fromsistersofmercy sistersofmercy
22:35
Mam w sobie uczucia,
których nie chcę mieć. 
Czuję, że żałuję.
Czuję jakiś gniew.
Całkiem nie potrzebne,
chyba obce mi,
wciąż nierozliczone
nasze wspólne dni.
Po co tyle czekać,
po co zwodzić się.
Dalej mi do ciebie 
niż do sklepu jest.
Chodzę tam co wieczór
by zmarnować w nim,
pomiędzy ciastkami 
kilka gorzkich chwil.
— Nie chce czekać aż mnie zechcesz
Reposted frommononok mononok
21:57
Jeśli uwierzysz w to co widzisz, to zobaczysz to co chcesz widzieć
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl