Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

21:38
Był - jak się wyraził w jednym z wywiadów prasowych - nerwowy jak sanki jesienią.
— Michal Viewegh – Uczestnicy wycieczki
Reposted fromzdzir zdzir viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:35
po pewnym czasie będziesz miał mnie już dość i odejdziesz. zawsze tak jest.

me (via

zabijmysiee

)

M :))1

(via niedopowiedzeni-a)

Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:34

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boje się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
21:31
Chciałabym poleżeć na Tobie i posłuchać bicia Twojego serca
— moja głowa (via bez-granicznie)

teraz

(via zgorszeni-e)

Reposted fromblutelf blutelf viaszydera szydera
15:39
8466 aaa3 550
Reposted fromsoplica soplica viaszydera szydera
15:39
Bo najgorszym błędem jest odejście od osoby która czeka, żeby dać ci szczęście
— Solar/Białas - Na piasku feat. WacToja

September 20 2017

18:43
5364 aba6
Reposted fromaletodelio aletodelio
18:40
nie oczekuje wiele, chciałabym być tylko miłością twojego życia
Reposted fromsoymihlk soymihlk
18:32
Choć nie wiem kto to jest
i nie wiem skąd go znam
czasem spotyka mnie
jesienny śmieszny pan

Parasol wielki ma
i zmartwień trochę też
przez pusty idzie park
w czerwony liści deszcz

Lecz gdy ostatni liść
ze smutnych spadnie drzew
on razem z białą mgłą
rozpływa się

Gdy park pożółknie znów
powróci znowu tam
jesieni szukać barw
jesienny śmieszny pan

A wtedy spotkam go
i pójdę z nim przez park
on będzie blisko tak
mych rąk, mych warg

Gdy świat pożółknie znów
i biała wzejdzie mgła
będziemy razem szli
jesienny pan i ja
— Wojciech Młynarski, "Jesienny Pan"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
14:35
Znasz to uczucie, że jesteś w jakimś miejscu i pytasz sam siebie, co tu robisz? Ze mną jest tak cały czas, skręca mnie, żeby sobie pójść. Z każdego miejsca, w którym jestem, do innego. To nie ma końca.
— Etgar Keret
Reposted fromimpulsivee impulsivee viajestemjeden jestemjeden
14:34
14:34
3027 78fb 550

M. Hłasko

14:34
– Co robisz w życiu? – zapytał Lucyfer. Bartek zastanawiał się nad odpowiedzią. Wreszcie zdecydował się na zdanie tyleż prawdziwe, ile efektowne: – W ostatnim czasie gniję płytko.
— I. Karpowicz, "Balladayny i romanse"
Reposted fromanks anks viajointskurwysyn jointskurwysyn
07:27
Najpospolitsze "przepraszam” przypomina nieświadomy odruch. Najpopularniejsze “nigdy już więcej” rzadko dożywa miesiąca. “Obiecuję ci” oraz “przysięgam” - one żyją dłużej, czasem rok, czasem kilka lat. “Na zawsze” zawsze jest tylko na trochę lub trochę i ciut dłużej.
— Ignacy Karpowicz, "Ości"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaaynis aynis

September 18 2017

23:40
(...) Paradoksalnie - gdy masz depresyjną osobowość, lepiej dajesz sobie radę z przewlekłym bólem. Lepiej dajesz sobie radę z sytuacjami, które nie dają nadziei na poprawę.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)
Reposted fromrollinsonowa rollinsonowa viajestemjeden jestemjeden
23:39
Switzerland by Ben Roberts
Reposted fromlifeless lifeless viaarwenan1 arwenan1

September 17 2017

20:53
5354 c190 550
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera
20:52
1354 8755
Reposted fromaletodelio aletodelio viaszydera szydera
20:50
Przez chwilę ubzdurałam sobie, że jestem na tyle interesująca i atrakcyjna, że chciałbyś ze mną być.
Reposted fromsoplica soplica viaguwno1 guwno1
20:50
Grunt to uniknąć nadinterpretacji. Nadinterpretacja to zło.
— B
Reposted frombiedrona biedrona viaguwno1 guwno1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl